Kasko ve Trafik Sigortası

Hakkında

Bir kaza durumunda, yaşanılacak üzüntü bir yana, inanılmaz masraflarla karşı karşıya kalınabilir.

Kaza Sigortası, ani ve beklenmedik kazaların sonuçlarına karşı güvence sağlar.

Kazaların yanı sıra, deprem, sel, yer kayması ve terör olayları da teminat altına alınmıştır.

Sürekli sakatlık durumunda Size, yaşam kaybı durumunda ise yasal varislerinize anlaşma gereğince ödenmesi gereken para ödenmektedir.

1d2d4

  • :

Ek Bilgiler

Tel : 90 (212) 275 07 54-55
Email: info@ciftcilersigorta.com.tr