Trafik Sigortası

Trafik Sigortası

Trafik sigortası, sürücünün iradesi dışında gerçekleşen kaza durumlarında araç ve üçüncü şahıslara verebileceğiniz maddi zararları teminat altına alır.

 Sigorta Kapsamı

Sigortacı, hazırlanan policed tanımlanan aracın işletilmesi esansında, bir kimsenin ölümüne ya da yaralanmasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na gore işleten tarafa düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin etme hakkına sahiptir.Söz konusu araca bağlı olarak çekilmekte olan römork ya da yarı römork vey a çekilen bir aracın neden olacağı zararlar, çekicinin sigorta kapsamına girer.

Meydana gelen kazarlarda maddi zararların önlenmesi ya da azaltılması amacıyla, sigorta ettiren tarafın yapacağı makul ve zorunlu masraflar sigortacı tarafından karşılanır.

Teklif Al