Konut Sigortası

About Project

5f81d

Konut sigortası, belki de uzun çabalar sonucu elde ettiğiniz konutunuzu, özenerek aldığınız eşyalarınızı beklenmedik durumlara karşı koruma altına alan önemli bir sigorta türüdür.Evinizi yıkım, hırsızlık, terör,  kaza, su basması gibi kazalar ve benzeri risklere karşı koruma altına alır.Evinizin bir teminatının olduğunu bilmeniz, siz evin dışındayken bile güvende hissettir.

Konut sigortaları 1 yıllık yaptırılır ve her sene yenilenir. Taksitli ödeme seçenekleri ile evinizi sigortalatabilirsiniz, uzun süre aynı sigorta şirketinden sigorta yaptırıyorsanız ödemelerinizde indirimlerden faydalanabilirsiniz.

 

 

  • :

More Info

Konut sigortası yaptırdığınızda binanızı, bina içerisinde her tür sabit tesisatı ve isteğe bağlı olarak evinizdeki eşyalarınızı güvence altına almış olursunuz.

Eşya sigortası isteğe bağlı olarak yapılır ancak bizim tavsiyemiz; yaşanacak bir hasarda eşyalarınız da hasar göreceğinden mutlaka eşya sigortasını da poliçe kapsamına dahil etmenizdir.

Konut sigortaları sanıldığı kadar maliyetli değildir, küçük maliyetlere evinizi, eşyalarınızı güvence altına alabilirsiniz.

Konut Sigortası için lütfen teklif isteyiniz.

Eğer Kiracı iseniz sadece eşya teminatı alarak eşyalarını güvence altına aldırabilirsiniz.

- Konut sigortası teminatları kont sigortası konut ve içindeki eşyalar için bir sigortadır, ihtiyacınıza uygun teminatları içeren poliçe seçilmelidir.

Konut sigortasının talimatları yan tarafta madde madde olarak belirtilmiştir.
Konut sigortası teminatları sigorta şirketlerine göre değişebilir ancak hepsinde ortak olan ana teminat yangın teminadır.

Yangın teminatı ; yangın, yıldırım ya da infilak sonucu ortaya çıkabilecek tüm zararları teminat altına alınır.

1. Konut Sigortasında Bulunabilecek Ek Teminatlar

Konut sigortasının ek teminatlarını genişleterek farklı riskleri güvence altına alabilirsiniz.

Dahili Su: Su tesisatının patlaması, taşması, sızması, tıkanması, kırılması ve donması sonucu evde oluşan zararlar ile muslukların açık unutulması gibi durumlarda meydana gelebilecek hasarları güvence altına alır.

Sel/Su Baskını: Nehir, çay, dere ve kanalların taşması ile olağanüstü yağışlar nedeniyle meydana gelen sel sonucu dışarıdan basan suların vereceği zararları güvence altına alır.

Cam Kırılması: Bu teminat sabit ve dik durumda takılı olan cam ile aynaların kırılması sonucunda meydana gelebilecek zararları güvence altına alır.

Ferdi Kaza : Sigortalının sigorta ettirdiği adreste ve poliçe kapsamı çerçevesinde gerçekleşecek bir kaza sonucunda vefat etmesi halinde lehdarına, sürekli olarak sakat kalması halinde kendisine poliçede belirtilen limitler ve genel şartlar dahilinde tazminat ödenir.

Hırsızlık: Hırsızlık sonucu çalınan eşyaları ve hırsızın bina veya eşyalara vereceği zararları güvence altına alır.

Yardım Hizmetleri: Su tesisatı, elektrik, çilingir, cam ve benzeri tamir işleri ile acil servis ve irtibat hizmetleri verilmesini sağlar.

Enflasyondan Korunma: Bu teminat enflasyon ortamında bina ve eşyaların güncel değerini korumasını sağlar. Sigorta bedeline sigorta süresi boyunca seçilecek enflasyondan korunma oranı kadar artış uygulanır. Ancak hasar tarihinde seçilen oran Devlet İstatistik Enstitüsü'nün açıklamış olduğu oranın üzerinde ise DİE'nin oranı baz alınır.

Deprem ve Yanardağ Püskürmesi: Deprem ve yanardağ püskürmesinin sigortalı değerler üzerinde doğrudan neden olacağı bütün zararları güvence altına alır. Deprem hasarlarında öncelikle zorunlu deprem sigortası (DASK) limiti dahilinde ödeme yapar. DASK poliçesi DASK tarafından belirlenen bir üst limite kadar güvence sağlar.

Bu bedeli aşan kısım için konut sigortası kapsamında yer alan deprem ve yanardağ püskürmesi teminatının isteğe bağlı olarak alınması gerekir.

Aile Reisi Sorumluluğu: Aynı evde ikamet eden sigortalı ve ailesinin, sigortalı mesken içinde üçüncü şahıslara bir kaza sonucu verebilecekleri bedeni ve maddi zararları poliçede yazılı limitlerle karşılar.

Yer Kayması: Sigortalı binanın inşa edilmiş olduğu arsa veya civarında oluşan yer kayması veya toprak çökmesi sonucu sigortalı değerlerde oluşacak hasarları güvence altına alır.

Araç Çarpması: Kara ve hava taşıtlarının sigortalı konuta çarpması sonucu oluşacak hasarları güvence altına alır.

Fırtına: Fırtına veya fırtına sırasında rüzgarın sürüklediği veya attığı şeylerin çarpması sonucu oluşacak hasarları güvence altına alır.

Duman: Bir boru veya menfezle bacaya bağlanmış, ısıtma ve pişirme cihazlarının kusurlu şekilde çalışması nedeniyle çıkan dumanın neden olduğu zararları güvence altına alır.

Kar Ağırlığı: Yoğun yağıştan sonra çatı üzerinde biriken kar, ağırlığı nedeniyle çatıya ve bina ile içindeki eşyalara zarar verebilir. Kar ağırlığı teminatı bina ve içindeki sigortalı değerlerde meydana gelen hasarları güvence altına alır.

Yangın Mali Mesuliyet ve Kira Kaybı: Sigortalının, kiracının ve mal sahibinin sorumluluklarından doğan bir hasar sonucunda birbirlerine karşı verebilecekleri zararları güvence altına alır.

Enkaz Kaldırma: Hasar sonucu meydana gelen yıkıntının taşınma masraflarını güvence altına alır. Alternatif ikametgah değişikliği masrafları: Bir hasar sonucu sigortalı konutun kullanılamaz hale gelmesi durumunda, hasarlı konutun tamiri ve yeniden inşası sürerken kullanılan diğer konutun kullanma maliyeti poliçede belirtilmiş teminat ve limiti dahilinde karşılanır.

Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve kötü niyetli hareketler: Bu tür hareketlerin neden olacağı zararları güvence altına alır. Her bir hasarda, hasar bedelinin %5'i (yüzde beş) oranında muafiyet uygulanır.